نهالستان

ویژگی های اقلیمی محل نهالستان

 شرایط اقلیمی

با توجه به اینکه درختان میوه دارای نیازهای بوم شناسی ویژه می باشند و هر کدام به اقلیم خاص سازگاری دارند؛ لذا نیازهای اقلیمی آنها باید از همان موقع تولید نهال در نظر گرفته شود.

بنابراین یکی از شاخص های مهم تولید نهال گواهی شده، سازگاری با شرایط اقلیمی است.

از این رو لازم است در تولید نهال تقسیم بندی های مناطق با در نظر گرفتن اقليم مورد نیاز گونه به وجود آید

به عنوان مثال:

برای تولید نهال سیب ۳ الی ۴ منطقه در میان مناطق عمده سیب خیز کشور با لحاظ شرایط و ضوابط نهالستان مطلوب مشخص شود تا تولید نهال سیب در آن مناطق با شرایط مناسب اقلیمی متمرکز شده و نهال تولیدی نیز از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

چون درختان سیب از نظر نیاز های اقلیمی خواهان تابستان های خنک و زمستان های سرد می باشند. بنابراین اگر نهال آن در مناطق گرم و خشک یا دشت تولید شود بعد از احداث باغ در مناطق سردسیر ممکن است از نظر سازگاری دچار مشکل شود.

به عبارت دیگر یک حرارت مشخص ممکن است در یک عرض جغرافیایی مناسب برای رشد نهال باشد در صورتی که در عرض جغرافیایی دیگر مناسب نباشد، البته در این رابطه باید به نوع محل نهالستان که ممکن است در منطقه اقلیم سرد به منطقه ای با فصل رویشی کوتاه (کمتر از ۱۵۰ روز) و حرارت زیر صفر درجه سانتی گراد در شب های زمستان و یا منطقه اقلیم گرم به منطقه ای با فصل رویشی طولانی (بیش از ۱۵۰ روز) و درجه حرارت بالای صفر درجه سانتی گراد در شب های زمستان واقع شده باشد؛ توجه نمود.

چون با انتخاب محل مناسب نهالستان برای هر گونه مشخص می توان فصل رویشی و نوسان حرارتی را که از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد نهال می باشد؛ فراهم نمود از سایر شرایط اقلیمی مؤثر بر انتخاب محل نهالستان می توان به بادخیز نبودن محل نهالستان (از خطر های قابل لمس در مناطق بادخیز از قبیل شکسته شدن و ریشه کن شدن نهال ها و غیر ملموس مثل افزایش تبخیر و تعرق و همچنین اثر منفی بر استقرار نهال به علت تکان هایی ناشی از آن در ریشه را نام برد و مناسب بودن میزان و توزیع بارندگی (مناطقی که در معرض طوفان های جوی و بارش های ناگهانی می باشند مناسب برای نهالستان نمی باشند همانند مناطق، توجه به آمار بارندگی سالیانه و چگونگی توزیع آن کمک قابل توجهی در آماده کردن زمین، احداث زهکش ها و استقرار سیستم آبیاری می نماید اشاره نمود

 

مناسب بودن شرایط خاک محل نهالستان برای ازدیاد گیاه مورد نظر

برای بهره برداری بهینه تولید نهال در نهالستان، لازم است سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، با انجام آزمون خاک و لحاظ دیدگاه های فنی و کارشناسی تدوین گردد تا در آینده در حین اجرای برنامه و پس از آن مشکل ایجاد نشود.

لذا اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزی در جهت به کارگیری اصولی از تکنیک و شیوه های نوین تولید نهال در نهالستان می تواند موفقیت توسعه باغات در کشور را به دنبال داشته باشد و برای نیل به این اهداف پس از ارزیابی وضعیت موجود و سابقه کشت در این زمینه، و رجوع به نتایج آزمون خاک و استناد به نتایج حاصل از آن می تواند در توسعه نهالستان های موفق کمک شایان کند. اصولا از نظر بافت خاک بهترین خاک برای اکثر گونه های درختان میوه، خاک شنی لومی (سبک) می باشد. در انتخاب محل نهالستان ساختمان خاک نیز بایستی مناسب برای توسعه و تفود ریشه ها باشد و همچنین از نظر زهکشی، تهویه و رطوبت مناسب باشد.

در این رابطه ویژگی خاک زیرین از اهمیت برخوردار است و خاک هایی که مانع از جریان رطوبت می شوند سبب ایجاد اشکالات عمليات زراعی شده و اختلال در رشد و نمو نهال ها را به وجود خواهند آورد. از این رو از احداث نهالستان در خاک های آلوده، سنگین با زهکشینامناسب باید خودداری نمود.

باید به خاطر داشت که آبیاری زیاد و نامطلوبه فعالیت بیماری زاهای مولد پوسیدگی ریشه را افزایش می دهد. از طرفي کنترل علف های هرز و بهداشت زراعی نقش مهمی را در مدیریت بیماری های ریشه و طوقه ایفا می کند.

به طور کلی نهال های سالم و قوی که تحت تنش های مختلف خشکی و… قرار نگرفته باشند؛ سیستم ریشه بهتری داشته و در برابر حمله عوامل بیماری زا مقاومت بیشتر و بهتری نشان می دهند. بنابراین خاک نهالستان باید نمونه برداری شده و به وسیله کارشناس خاک مورد مطالعه قرار بگیرد.

همچنین عمق خاک نهالستان باید به اندازه ای باشد که امکان نفوذ و گسترش کافی برای ریشه نهال ها را فراهم نماید. در نهایت زمینی که برای نهالستان در نظر گرفته می شود نباید شوری بالایی باشد و همچنین PH خاک باید در محدوده ۷-۶ باشد، چون این محدوده برای بیشتر گونه های میوه مناسب می باشد

 

مناسب بودن محل نهالستان از نظر بادخیز بودن

در احداث نهالستان در مناطق بادخیز باید جلوگیری نمود. در غیر این صورت باید هزینه های بیشتر برای ایجاد بادشکن های مصنوعی جهت محافظت نهال ها در مقابل باد صرف نمود.

همچنین احداث نهالستان در نواحی حاشیه دریاهای در معرض باد می تواند شرایط نامساعد برای نهال ها به وجود آورد، زیرا در این نوع شرایط در جریان پاد، نمکها حمل شده و باعث آسیب به برگها شده و علائم گسترش تکروزه را به ویژه در برگ های جوان و نوک شاخه ها گسترش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *